מהן הוצאות מוכרות ועודפות בחישוב שכר

Tax and accounting business concept

המושגים של הוצאות מוכרות והוצאות עודפות ביחס לחישובי שכר העובדים, תוך שימת דגש על חשיבות הבנת המונחים הללו לניהול שכר מדויק.

התפקיד המכריע של הוצאות מוכרות ועודף בחישובי שכר

חישוב שכר העובדים הוא תהליך מורכב הכולל מגוון גורמים. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא קביעת ההוצאות המוכרות והעודפות. להוצאות אלו יכולות להיות השפעה משמעותית על שכר העובד, חשוב שחשבי שכר יבינו כיצד הם עובדים על מנת להבטיח תגמול מדויק והוגן לעובדיהם. לכן, אצלנו המכללה למיסים ולחשבונאות אנו מעבירים לכל תלמיד את קורס חשבי שכר המלא והמקיף הכולל בתוכו את כל המידע אודות סוגי ההוצאות וניהול נכון של שכר עובדים.

  • מהן הוצאות מוכרות?

    הוצאות מוכרות הן עלויות שמעסיק נוטל בשמו של עובד, כגון הוצאות נסיעות, ארוחות ולינה. הוצאות אלו ניתנות להחזר לעובד באמצעות תוכנית אחראית או שאינה אחראית. בתוכנית אחראית, העובד מספק קבלות או תיעוד אחר למעסיק כהוכחה להוצאות שנגרמו לו. לאחר מכן, המעסיק מחזיר לעובד את סכום ההוצאות בפועל, וההחזר אינו חייב במס הכנסה או מס שכר. לעומת זאת, תוכנית ללא דין וחשבון אינה מחייבת את העובד לספק תיעוד ועשויה להעניק החזר בשיעור קבוע. במקרה זה, ההחזר כפוף למסי שכר וניכוי מס הכנסה.
  • מהן הוצאות עודפות?

    הוצאות עודפות הן עלויות שנגרמו לעובד שאינן מקבלות החזר על ידי מעסיקו, ואשר חורגות מהגבולות המותרים שנקבעו על ידי שירות המס. הוצאות אלו עשויות לכלול דברים כמו הוצאות בידור, חברות במועדון והוצאות אחרות שאינן קשורות לעסק. הוצאות עודפות אינן ניתנות לניכוי לצרכי מס, ולכן לא ניתן להשתמש בהן להפחתת הכנסתו החייבת של עובד. במקום זאת, הסכום העודף מתווסף בחזרה לשכר הברוטו של העובד, והוא חייב במס הכנסה ובמס שכר.

מהן הוצאות מוכרות וכיצד הן משפיעות על שכר העובדים

הוצאות מוכרות הן עלויות שמעסיק נוטל בשמו של עובד, כגון הוצאות נסיעות, ארוחות ולינה. להוצאות אלו עשויות להיות השפעה משמעותית על שכרו של העובד, שכן הן יכולות להפחית את גובה ההכנסה החייבת ומסי השכר שיש לנכות מהמשכורת שלו. ישנם שני סוגים של הוצאות מוכרות:
תוכניות דין וחשבון ובלתי אחראיות.

  • השפעה על שכר העובדים

    השפעת ההוצאות המוכרות על משכורות העובדים תלויה בסוג התוכנית המשמשת ובסכום ההוצאות שהוצאו. בתכנית דין וחשבון, ניתן להחזיר לעובד החזר על סכום ההוצאות שנגרמו בפועל, מה שעלול לגרום להכנסה חייבת נמוכה יותר ולשכר הכנסה גבוה יותר. בתוכנית שאינה אחראית, ההחזר כפוף למיסים, שיכולים להפחית את גובה שכר ההחזרה. בנוסף, מעסיקים יכולים לנכות את סכום ההוצאות המוכרות מהשכר ברוטו של העובד, מה שיכול להפחית עוד יותר את הכנסתו החייבת במס ולהגדיל את שכר החזרה.

הוצאות עודפות: מהן ולמה הן חשובות

בכל הנוגע לחישוב שכר העובדים, הוצאות עודפות הן גורם חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון. הוצאות עודפות הן עלויות החורגות מההנחיות של מס הכנסה להוצאות עסקיות סבירות, והן אינן ניתנות לניכוי מס עבור המעסיק. משמעות הדבר היא שהוצאות עודפות עלולות להגדיל את חבות המס של המעסיק, והן יכולות גם להשפיע על הכנסתו החייבת של העובד ושכר החזרה.

אחת הדוגמאות הנפוצות להוצאות עודפות היא הוצאות בילוי מפוארות או מוגזמות, כמו ארוחות ערב יקרות או כרטיסים לאירועי ספורט. אמנם הוצאות אלו עשויות להיות הוצאות עסקיות לגיטימיות במקרים מסוימים, אך הן עלולות להיות מוגזמות אם הן חורגות מההנחיות של מס הכנסה להוצאות סבירות. דוגמאות נוספות להוצאות עודפות כוללות רכבי חברה יוקרתיים, הוצאות נסיעה מופרזות ומסיבות חג או מתנות מופרזות לעובדים.

הוצאות עודפות יכולות להשפיע לרעה על מורל העובדים, שכן הן עלולות להיתפס כבזבזניות או לא הוגנות. עובדים עשויים גם להרגיש שהפיצוי שלהם מופחת על מנת לשלם עבור הוצאות עודפות אלו. בנוסף, הוצאות מופרזות עלולות להוביל לחבות מס גבוהה יותר עבור המעסיק, מה שעלול להפחית את כמות הכספים הפנויים להוצאות עסקיות אחרות או להשקעות.

כדי להימנע מהוצאות עודפות, על המעסיקים לקבוע הנחיות ומדיניות ברורות להוצאות העסק, ועליהם לבחון ולעקוב באופן קבוע אחר הוצאות אלו כדי לוודא שהן סבירות והכרחיות. מעסיקים צריכים גם להעביר את ההנחיות הללו לעובדיהם ולספק הדרכה ותמיכה כדי לעזור להם להבין את המדיניות והנהלים להגשת הוצאות.

ניווט הוצאות מוכרות ועודפות לניהול שכר אפקטיבי

הבנת ההוצאות המוכרות והעודפות היא חיונית לניהול שכר יעיל. על ידי סיווג נכון של הוצאות מוכרות, מעסיקים יכולים להבטיח שעובדיהם יקבלו פיצוי הוגן ומדויק. בנוסף, על ידי מעקב וניהול הוצאות עודפות, מעסיקים יכולים להפחית את חבות המס וליצור סביבת עבודה חיובית יותר לעובדיהם.

כדי לנווט בהוצאות מוכרות ובהוצאות עודפות, על המעסיקים לקבוע מדיניות והנחיות ברורות להוצאות העסק, ועליהם לבחון ולעקוב באופן שוטף אחר הוצאות אלו כדי להבטיח שהן סבירות והכרחיות. זה יכול לכלול הגדרת מגבלות על הוצאות מסוימות, כגון עלויות בידור או נסיעות, ומתן הדרכה ותמיכה לעובדים כדי לעזור להם להבין את המדיניות והנהלים להגשת ההוצאות.

מעסיקים צריכים גם להעביר את ההנחיות הללו לעובדיהם ולספק עדכונים שוטפים ומשוב על דוחות הוצאות. זה יכול לעזור ליצור תרבות של שקיפות ואחריות, וזה יכול גם לעזור לזהות תחומים שבהם ניתן להפחית או לייעל את ההוצאות.

Call Now Button